Sylwetki samolotów Polski i Rumunii 1939

Celem każdej armii szykującej się do wojny jest zdobycie możliwie największej ilości informacji o wrogu. Następnie część z nich przeznaczona jest jedynie do dyspozycji najwyższego dowództwa, inne natomiast wykorzystywane są jako materiał szkoleniowy dla żołnierzy, którzy wezmą udział w nadchodzącym konflikcie. Nie inaczej było przed wybuchem II wojny światowej, a o trwających do niej przygotowaniach w ZSRR świadczyć może pewien interesując nas podręcznik z roku 1939Jednym z dowodów na to, że 17 września Armia Czerwona wcale nie przekroczyła granic Polski, by ratować nasz kraj przed Niemcami może być album wydany w roku 1939, noszący tytuł Sylwetki samolotów Polski i Rumunii (org. Силуэты самолетов Польши и Румынии. Воениздат) Materiał ten przeznaczony był wyłącznie na potrzeby Armii Czerwonej, głównie radzieckich sił powietrznych i obrony przeciwlotniczej.

W podręczniku tym znajdziemy między innymi ogólny rysunek każdego samolotu, a także jego sylwetkę w trzech rzutach oraz podstawowe parametry takie jak rodzaj silnika, wymiary, liczba załogi, maksymalne prędkość i pułap oraz uzbrojenie.

Kliknij żeby powiększyć


Komentarze