Przetarg na nową "Papugę" PAŻP

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ogłosiła niedawno przetarg na nowy samolot przeznaczony dla Inspekcji Lotniczej. Specjalistyczna maszyna zastąpi wysłużone Turbolety L-410, czyli popularne "Papugi"

Turbolet L-410 SP-TPA, Fot: Sławek "Hesja" Krajniewski

Dotychczas w roli samolotu kontrolno-pomiarowego w PAŻP wykorzystywane były dwa Turbolety L-410 (SP-TPA i SP-TPB). Główne zadania pełnione przez samoloty Inspekcji Lotniczej to nadzór nad prawidłową eksploatacją naziemnych urządzeń zabezpieczenia ruchu lotniczego. W Polsce tego typu instalacji, rozlokowanych  pod drogami lotniczymi i na terenie lotnisk jest okołu stu. Ich okresowa i komisyjna kontrola odbywa się między innymi z powietrza, za pomocą czeskich Turboletów wyposażonych w specjalistyczną aparaturę pomiarową.

Eksploatacja i obsługa intensywnie użytkowanych "Papug" pochłania coraz większe środki, stąd  też decyzja o zakupie nowego sprzętu. Przetarg dotyczy tylko jednego samolotu, dlatego można przypuszczać, że jeszcze przez pewien czas PAŻP będzie wykorzystywała jedną bądź dwie stare maszyny równolegle z nową jednostką.

Wymagania techniczne jakie muszą spełniać konstrukcje startujące w przetargu dopuszczają wyłącznie samoloty fabrycznie nowe, dwusilnikowe, z jednostkami turbośmigłowymi. Wymiary płatowca nie mogą przekraczać: rozpiętość - 18 m, wysokość całkowita - 6 m, długość 14,5 m, maksymalna masa startowa - 5700-9000 kg. Silniki turbinowe muszą spełniać określone parametry dotyczące bezpieczeństwa, oraz dużej trwałości jednostek. Ponadto samolot musi pomieścić duże ilości urządzeń pomiarowych oraz obsługujących je kontrolerów. Pod względem malowania nowy samolot będzie kontynuował barwną tradycję samolotów PAŻP. W specyfikacji podany został ogólny wzór kolorystyki nawiązujący bezpośrednio do wzoru stosowanego dotychczas na Turboletach. Część środków na zakup samolotu będzie pochodziła z funduszy europejskich. Termin składania ofert mija 31.07.2013.


Szczegółowe informacje nt. przetargu dostępne poniżej:

>>>Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
>>>Opis instalacji systemu kontroli z powietrza
>>> Ogólny wzór malowania samolotu
>>>Ogłoszenie o zamówieniu
>>>Załączniki do SIWZ - projekt umowy

Bonus:Źródło: BIP PAŻP

Komentarze

Publikowanie komentarza